مانتانا

نيم ستِ الِ مانتانا

نوع كلاف : چوب روسي خشك بدون ترك

نوع پارچه : در بيش از 50 نوع و رنگ از بهترين پارچه هاي موحود در بازار ايران

 جنس زيره كار : ابر 30 كيليويي با ضمانت 24 ماهه

ابعاد : با توجه به جدول زير